Komorní sbor Komár

sbormistryně

Sbormistryní komorního sboru Ko.mar je Hana Bezděková, která zároveň působí jako klavíristka i u DPS Mariella.